Konferencja podsumowująca projekt „Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

park w wersji rysunkowej

Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na jednodniową konferencję podsumowującą projekt pt. „Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych”. 

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Głównego Geodety Kraju.

Kiedy i gdzie?

Konferencja odbędzie się 23 maja 2024 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej (sala kinowa),
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a, Warszawa.

Na czym polegał projekt?

Celem projektu było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowej technologii opracowywania niskobudżetowych tyflomap walorów kulturowych zabytkowych parków i ogrodów, zwiększających dostępność oferty turystycznej i kulturowej dla osób niewidomych i słabowidzących.

W projekcie Wojskowa Akademia Techniczna zaproponowała nowe podejście do opracowywania tyflomap parków: zamiast map służących poruszaniu się po parku zaproponowała mapy pokazujące styl parku, który decyduje o jego pięknie i unikalności.

Organizatorzy konferencji chcą za pomocą map przekazywać to, co nazywamy wartościami kulturowymi, czyli informacje o tych cechach parku, które decydują o jego pięknie i unikalności. O cechach tych decyduje ogrodowa kompozycja, czyli układ określonych elementów przyrody, wody i architektury, zestawionych ze sobą w taki sposób, że tworzą one harmonijną całość.

Rodzaj tych elementów i sposób ich rozlokowania w przestrzeni decydują o stylu, w którym ogród został zaprojektowany, zaś mapa, jako pomniejszony obraz parku, jest jednym z niewielu rozwiązań oddających rzeczywiste relacje pomiędzy jego wszystkimi obiektami.

Za pomocą map chcą zachęcić osoby z dysfunkcjami wzroku do samodzielnej eksploracji kompozycji parkowych, poznawania i rozróżniania ich stylów, bliższego i bezpośredniego obcowania z obiektami kultury.

Opracowane tyflomapy umożliwią osobiste odkrywanie historycznych ogrodów osobom z niepełnosprawnością wzroku i pozytywnie wpłyną na odczucie inkluzji informacyjno-edukacyjnej naszych odbiorców.

Co będzie tematem konferencji?

Tematem konferencji będzie przedstawienie badawczych i praktycznych wyników
trzyletniego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego
w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2021-2024
.

Podczas konferencji organizatorzy wprowadzą uczestników w świat parków i ogrodów projektowanych w różnych stylach – od renesansowych i barokowych, przez ogrody krajobrazowe, aż po orientalne ogrody japońskie.

Zaprezentują również ideę przedstawiania na tyflomapach cech różnych stylów ogrodowych oraz edukacji osób niewidomych i słabowidzących w zakresie ich poznawania.

Podzielą się także metodycznymi i praktycznymi aspektami całego procesu redakcji map i doboru technik ich druku, przeprowadzonego w ścisłej współpracy z odbiorcami map, czyli osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Część spotkania zostanie poświęcona na wystąpienia osób z innych ośrodków zajmujących się rozwiązaniami dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szczegóły konferencji

Konferencja jest nieodpłatna, towarzyszyć jej będzie wystawa prac dotykowych.

Uczestnikom organizatorzy zapewniają przerwę kawową i lunch.

Jak zapisać się na konferencję?

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Program konferencji

Wróć do początku strony