Konferencja Pełno(s)prawny Student przed nami. Zapraszamy! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika ilustrująca konferencję pełnosprawny student,. Na granatowym tle podane zostały informacje o samej konferencji trzynasta edycja, miejsce konferencji. Jest też studencka czapka. Całość otacza biała ramka z logotypem Krakowa, gdyż konferencja jest współfinansowane przez Gminę Miejską Kraków

14 listopada 2019 roku odbędzie się XIII edycja konferencji Pełno(s)prawny Student, na którą serdecznie zapraszamy. W tym roku konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, BUDYNEK A-V, przy ul. Prądnickiej 80.

Udział jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

O czym będziemy rozmawiać?

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego. W tym roku rozmawiać będziemy między innymi o: zagadnieniach związanych z konkursem nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”, dotyczących realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie wyższym oraz planowanym konkursem „Projektowanie uniwersalne”. Podejmiemy też temat związany z wykorzystaniem przez uczelnie wyższe dotacji podmiotowej, przeznaczonej na zadania, związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. Uczestnicy konferencji zapoznają się też z innowacyjnym projektem dotyczącym echolokacji.

Zaproszeni eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele środowisk uczelni wyższych i organizacji pozarządowych podzielą się wiedzą, doświadczeniami oraz uwagami związanymi z wyżej wymienionymi projektami.

Zapowiada się więc dużo ciekawych dyskusji. Poniżej przedstawiamy program.

Program XIII Konferencji Pełno(s)prawny Student:

09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników,

09:30 – 10:00 – otwarcie Konferencji,

10.00 – 11.30 – Fundusz wsparcia osób z niepełnosprawnościami – wdrażanie zmian (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),

11:30-12:00 – przerwa kawowa,

12:00 – 13:30 – Uczelnia dostępna – konkurs w ramach Osi III PO WER – podsumowanie naboru (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciele uczelni i organizacji pozarządowych),

13:30 – 14:15obiad,

14:15 – 15:20 – Projektowanie uniwersalne – konkurs w ramach Osi III PO WER – założenia, warunki oraz standardy kosztów ustalone dla konkursu (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),

15:20 – 15:40 – Osoby z niepełnosprawnością wzroku – kluczowe aspekty funkcjonowania w środowisku (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie),

15.40 – 16:45 – Echolokacja jako niedoceniana umiejętność w poruszaniu się osób niewidomych i słabowidzących (Kommunikationscentret, Region Hovedstaden; The Institute for Blind and Partially Sighted, IBOS, Denmark),

16:45 – 17:00 – podsumowanie konferencji.

grafika zwiera logotypy organizatorów - Gminy Miejskiej Kraków, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, FIRR. Logotypy instytucji współfinansujących: Gminy Miejskiej Kraków oraz projektu echolokacja dla osób z dysfunkcją wzroku, współfinansowanego w ramach programu unii europejskiej Erasmus plus, patronaty honorowe: Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronaty medialne: Radio Kraków, tyfloświat.pl, niepelnosprawni.pl, KSSN, Fundacja Integracja, naszesprawy.pl, TVP3 Kraków
Wróć do początku strony