Już tylko tydzień został do konferencji Pełno(s)prawny Student! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Student, prawdopodobnie w bibliotece, z otwartą książką w ręku

Serdecznie przypominamy, że do konferencji Pełno(s)prawny Student został już tylko tydzień!

Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia w godz. 09:00-15:00 na platformie Zoom.

Chęć udziału w wydarzeniu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.

O czym będzie tegoroczna konferencja i jaka idea przyświeca pomysłowi Konferencji? Sprawdźcie sami!

Konferencja Pełno(s)prawny Student, czyli właściwie co?

Konferencja Pełno(s)prawny Student to cykliczne wydarzenie, organizowane co roku przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Pierwsza edycja konferencji miała miejsce piętnaście lat temu, w 2006 roku. Obecna, XV edycja konferencji, ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, odbędzie się online.

Konferencja Pełno(s)prawny Student stanowi punkt odniesienia dla studentów z niepełnosprawnościami. Gromadzi osoby z niepełnosprawnościami, decydentów, przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli uczelni wyższych, zaangażowanych w proces dostosowywania środowiska akademickiego dla osób z niepełnosprawnościami.

Organizowane przez nas wydarzenie skupia się na promocji działań oraz rozwiązań integracyjnych i antydyskryminacyjnych, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu akademickim osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Kto weźmie udział w tegorocznej edycji Konferencji?

W tegorocznej, XV edycji Konferencji Pełno(s)prawny Student udział wezmą:

  • dr hab. Anna Maria Waszkielewicz, Fundatorka, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Justyna Kucińska, Prezeska Zarządu, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • dr Anna Rdest, dyrektor ds. współpracy międzysektorowej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Anna Marciniak, Biuro Strategii i Rozwoju
  • Ariel Fecyk i Joanna Kamola-Brzózan, przedstawiciele Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości,
  • Karolina Pogorzelska i Elżbieta Kuźba, przedstawicielki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jakie tematy będą poruszane podczas dyskusji?

Podczas tegorocznej, XV edycji konferencji Pełno(s)prawny Student, prelegenci poruszać będą zagadnienia Koncepcji Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami w perspektywie funkcjonowania uczelni wyższych oraz podnoszenia kompetencji kadr akademickich w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością.

Przyjrzą się również poziomowi realizacji projektów w ramach konkursu Uczelnia Dostępna, a także pochylą się nad zakresem oferowanego wsparcia w dostępie do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Loga patronów honorowych i medialnych wydarzenia
Wróć do początku strony