Joanna Bryk, nasza Wiceprezeska, prowadziła panel dyskusyjny - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia grupę osób siedzących w dużej sali, po lewej stronie stoją stojaki z flagami Polski oraz Unii Europejskiej, w tle jest duży slajd z informacją o tym, jaki jest temat rozmowy - restart zawodowy. najtrudniejszy pierwszy krok. Zawsze jest pora na własny biznes. Na tle tego zdjęcia siedzi kilka osób, kobiety i mężczyzna, jedną z kobiet k=jest Joanna Bryk, wiceprezeska naszej fundacji, która prowadziła tę dyskusję
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

23 października 2019 roku w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została zorganizowana konferencja – Fundusze równych szans sposobem na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu. Konferencję zorganizował Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Celem konferencji było podkreślenie roli Funduszy Europejskich w pomocy przeciwko  wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu. Konferencję otworzył Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wraz z Anna Gembicką, Podstekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Odbyły się też panele dyskusyjne. Jeden z nich prowadziła Joanna Bryk, Wiceprezeska naszej Fundacji. Tytuł jej panelu: (Re)start zawodowy – najtrudniejszy pierwszy krok. Zawsze jest pora na własny biznes. Dyskusja dotyczyła tematów związanych z tworzeniem własnej firmy w kontekście powrotu na rynek pracy osób wcześniej nieaktywnych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. przedstawiciele i przedstawicielki służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Wróć do początku strony