Jesteś trenerem kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością? Dołącz do nas – rekrutacja trwa! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

młoda kobieta z czarnymi włosami stoi uśmiechnięta. Podnosi ręcę do góry, z otwartymi dłońmi, na jej dłoniach znajdują się słowa angielskie ideas, goals. To zdjęcie do ogłoszenia rekrutacyjnego dla trenerów kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnościami.To zdjęcie ,

W związku z realizacją nowych projektów, poszukujemy trenerki/trenerów kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Czas pracy: pełny lub niepełny wymiar czasu pracy – do ustalenia (zależny od potrzeb odbiorców usług oraz dyspozycyjności trenera), możliwa praca w przedziałach czasowych 07.00 – 19.00, 7 dni w tygodniu – zgodnie z miesięcznym harmonogramem, ustalonym pomiędzy odbiorcą usługi a trenerem (elastyczny czas pracy – możliwość łączenia pracy trenera z inną pracą lub nauką).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenie 

Opis stanowiska pracy: oferta zatrudnienia w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku trenera kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością będzie należało m.in.:

 • uczenie i rozwijanie u osoby z niepełnosprawnością umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 • towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w czynnościach wspierających proces leczenia w szczególności wspieranie umiejętności samodzielnego korzystania z placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc  w dotarciu do placówek, pomoc w zakupie leków, nauka radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych, wzmacnianie akceptacji niepełnosprawności osoby i wynikających z niej trudności w życiu codziennym;
 • wspomaganie kształtowania i utrzymywanie właściwych relacji osoby z niepełnosprawnością z otoczeniem, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, wzmacnianie poczucia własnej wartości osoby z niepełnosprawnością w sytuacjach pełnienia różnych ról społecznych;
 • wspomaganie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu osoby  z niepełnosprawnością z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do jej samodzielnej rehabilitacji;
 • doradzanie osobie z niepełnosprawnością w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego;
 • uczestnictwo w spotkaniach w ramach zespołów interdyscyplinarnych oraz indywidualnych konsultacji z pracownikiem pracodawcą, w tym celu zapoznania się z sytuacją osoby, która ma zostać objęta wsparciem;
 • ocenę postępów realizacji zadania nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
 • dokumentowanie realizowanych działań z wykorzystaniem wzorów dokumentów przekazanych przez pracodawcę.

Wszystkie działania w ramach treningu  dążyć mają do jak największego usamodzielnienia się osoby z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania społeczno-zawodowego, przejmowanie przez nią  (adekwatnie do indywidualnych możliwości) odpowiedzialności za swoje codzienne funkcjonowanie i podejmowanie decyzji a także nastawione będą na minimalizację barier w aktywności tych osób.

Oczekujemy:

 • kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby z niepełnosprawnością, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalającego świadczyć wymagane usługi,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością lub wykształcenie kierunkowe związane z pracą z osobami  z niepełnosprawnością,
 • znajomości zagadnień związanych z niepełnosprawnością,
 • wysokiej kultury osobistej, skrupulatności, rzetelności oraz sumienności w realizacji prac,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów społecznych, kreatywności, pomysłowości,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • niekaralności (wymagane potwierdzenie zaświadczeniem o niekaralności na dalszym etapie rekrutacji),
 • biegłej obsługi komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

 Mile widziane:

 • znajomość zagadnień z zakresu pierwszej pomocy,
 • znajomość alternatywnych metod komunikacji,
 • umiejętności muzyczne, plastyczne, doświadczenie w animacji zabaw dziecięcych.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 • Czy jest Pan/Pani zainteresowana/ny współpracą w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o pracę?
 • Jaka stawa godzinowa netto interesuje Pana/Panią w przypadku podjęcia pracy na umowę zlecenie?
 • Jakie wynagrodzenie netto interesuje Pana/Panią w przypadku podjęcia pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę?
 • Jaki wymiar pracy godzinowy w miesiącu interesuje Pana/Panią w przypadku podjęcia pracy w oparciu o umowę zlecenie?

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności,
 • pracę w zgranym szybko rozwijającym się zespole,
 • superwizje dla trenerów.,
 • zwrot kosztów dojazdu trenera do miejsca świadczenia usługi (bilet MPK, ryczałt za benzynę).

Na oferty zawierające CV, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@firr.org.pl

Czekamy do 31 sierpnia 2019 roku. Zapraszamy!

Wróć do początku strony