Jesteś najlepszym doradcą zawodowym? Zgłoś się do nas! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Banner z ogłoszeniem pracę - doradca zawodowy

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, biuro w Warszawie, poszukuje kandydata/-tki do pracy w charakterze Doradcy zawodowego do projektu związanego z aktywizacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.

 

Miejsce pracy: Warszawa.

 

Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną

 

 

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

NASZE DZIAŁANIA:

– Zmieniamy prawo.
– Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
– Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
– Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
– Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
– Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
– Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

 

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

 

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

 

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:

1. Wspieranie uczestników w wejściu na rynek pracy i w poszukiwaniu zatrudnienia;
2. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
3. Wsparcie i motywowanie Uczestników/-czek w realizacji Indywidualnych Planów Działania;
4. Przygotowywanie i motywowanie Uczestników/-czek do realizacji staży;
5. Pozyskiwania ofert pracy i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami;
6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami projektowymi;
7. Współpraca z pozostałym personelem projektu.

 

Fundacja jest bardzo otwarta na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego;
– doświadczenie w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami;
– znajomość rynku pracy i zagadnień związanych z pracą na nim osób niepełnosprawnych;
– znajomość zagadnień dot. problematyki osób niepełnosprawnych;
– wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, empatia

 

Prosimy o przesłanie swoich ofert (cv i list motywacyjny) do 18 września 2018 na adres email: joanna.bryk@firr.org.pl lub osobiście do siedziby Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa.

 

Prosimy o podanie w ofercie oczekiwanej stawki wynagrodzenia netto na tym stanowisku.

 

Na potrzeby rekrutacji prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

 

Informacje o przetwarzaniu danych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą
w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, e-mail: biuro@firr.org.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wróć do początku strony