Inkubator Dostępności. Pierwsze posiedzenie Rady Innowacji Społecznych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na drewnianym stole leży zapalona żarówka
zdjęcie: pixabay

Pierwsze posiedzenie Rady Innowacji Społecznych odbędzie się 19 czerwca 2020 r. Zadaniem Rady jest wyłonienie najciekawszych pomysłów, które napłynęły do Inkubatora Dostępności w ramach pierwszej tury konkursu na innowacje społeczne.

Ponieważ celem Inkubatora jest pozyskanie, sfinansowanie i przetestowanie rozwiązań, które ułatwią życie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, musimy przyjrzeć się uważnie zgłoszonym pomysłom i wybrać te, które najlepiej odpowiedzą na potrzebę większej dostępności do przestrzeni publicznej, usług, narzędzi i produktów.

Aby to osiągnąć powołaliśmy Radę Innowacji Społecznych złożoną z ekspertów – przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, jednostek samorządu, czy specjalistów ds. technologii i innowacji. Podczas piątkowego spotkania członkowie Rady Innowacji Społecznych zapoznają się z nadesłanymi pomysłami.

Życzymy owocnych obrad i trzymamy kciuki za Innowatorów!

SKŁAD RADY INNOWACJI SPOŁECZNYCH

1.    Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

2.    Pani Justyna Kucińska – Prezeska Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,

3.    Pan Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych,

4.    Pan Łukasz Słoniowski – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego,

5.    Pan Tadeusz Durczok – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej,

6.    Pani Anna Depukat – Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa, Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,

7.    Pani Józefa Grodecka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie,

8.    Pani Prof. dr hab. Zofia Szarota – Uniwersytet Warszawski,

9.    Pani Prof. dr hab. Jolanta Perek-Białas – Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,

10.    Pan Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznejw Krakowie.

11.    Pan Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych,

12.    Pani Marta Mordarska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

13.    Pani Agata Lorek – Dyrektor Dziennego Domu Pobytu w Oświęcimiu,

14.    Pan Mariusz Sajak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku,

15.    Pani Agnieszka Lewonowska-Banach – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito,

16.    Pani Aleksandra Włodarczyk – Prezeska Fundacji Pełna Życia,

17.    Pan Kazimierz Murzyn – Prezes Zarządu Fundacji Klaster Life Science,

18.    Pani Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska – Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji UJ,

19.    Pani Prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny UJ,

20.    Pani dr Agnieszka Pacut – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

21.    Pani Anna Rdest – Członkini Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,

22.    Pani Joanna Piwowońska – Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,

23.    Pan Artur Then – Specjalista ds. dostępności, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

24.    Pani Dominika Marszałek-Rojek – Specjalistka ds. innowacyjności, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

25.    Katarzyna Ociepka Miąsik – Konsultantka ds. realizacji projektu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Wróć do początku strony