Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 3/2023/POWER/2.6/DA/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2023/POWER/2.6/DA/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-145394, w  związku z realizacją projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2023/POWER/2.6/DA/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z  wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i  trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. SATORIA Group S.A., ul. Mangalia 1A, 02-758 Warszawa, NIP: 5271557591, Hotel Felix, cena: 6.338,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji z uwzględnieniem aspektów społecznych przyznano następującą punktację:

OFERENT: SATORIA Group S.A. LICZBA PUNKTÓW: 100

Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

SATORIA Group S.A.

Wróć do początku strony