Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2022/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/2022/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-107539, na usługę tłumaczenia na Polski Język Migowy spotkań konsultacyjnych w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 4/2022/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy spotkań konsultacyjnych.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Anna Filipczyk, Kraków, 100,00 zł

2. Migowe Laboratorium Magdalena Sipowicz, ul. Bukowska 7/5, 32-050 Skawina, NIP 8661623647, 184,50 zł (369 zł za dwóch tłumaczy)

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– odrzucił ofertę Anna Filipczyk

– wyłonił Wykonawcę Migowe Laboratorium Magdalena Sipowicz

Wróć do początku strony