Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2021/DA/FIRR oraz ogłoszenia nr 2021-27128-73654 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2021/DA/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-27128-73654, w związku z realizacją projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 1/2021/DA/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. UBM Hotel Mogilska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa NIP: 9512473195, Ibis Styles Kraków Centrum, 104.420,00 zł

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Wybickiego 3 a, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, CKH Krowodrza, 113.765,00 zł

3. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Hotel Krakus, cena: 115.575,00 zł

4. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel City SM, cena: 128.382,00 zł

5. Orbis S.A. oddział Novotel Kraków Centrum, ul. Złota 59, 00-028 Warszawa, NIP: 5260250469, Novotel Kraków Centrum, 143.520,00 zł

W wyniku oceny dokumentów złożonych przez Oferentów Zamawiający:

  • odrzucił ofertę M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków udziału wskazanych w zapytaniu ofertowym (maksymalny czas dojazdu) bez wzywania do uzupełnienia oferty tj. przesłania formularza oferty również w formie dostępnej (Word, dostępny PDF);
  • odrzucił ofertę UpHotel Sp. z o.o. z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków udziału wskazanych w zapytaniu ofertowym (maksymalny czas dojazdu) bez wzywania do uzupełnienia oferty tj. przesłania formularza oferty również w formie dostępnej (Word, dostępny PDF) oraz przesłania zdjęć przestrzeni dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • odrzucił ofertę Orbis S.A. oddział Novotel Kraków Centrum z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków udziału wskazanych w zapytaniu ofertowym (minimalna liczba pokoi przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
  • skierował ofertę UBM Hotel Mogilska Sp. z o.o. do poddania audytowi dostępności obiektu oraz wezwał do uzupełnienia oferty tj. przesłania formularza oferty również w formie dostępnej (Word, dostępny PDF);
  • skierował ofertę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie do poddania audytowi dostępności obiektu oraz wezwał do uzupełnienia oferty tj. przesłania formularza oferty również w formie dostępnej (Word, dostępny PDF) oraz przesłania zdjęć przestrzeni dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

W wyniku przeprowadzonych audytów dostępności obiektów wskazanych w ofertach Zamawiający uznał, iż:

  • Hotel Ibis Style Kraków Centrum nie spełnia wszystkich warunków dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wskazanych w zapytaniu ofertowym – tym samym oferta podlega odrzuceniu.
  • CKH Krowodrza spełnia wszystkie warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wskazane w zapytaniu ofertowym.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie – CKH Krowodrza.

Wróć do początku strony