„Entrepreneurial youth camp” – międzynarodowy obóz rozwijający przedsiębiorczość europejskiej młodzieży - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W partnerstwie z trzema europejskimi organizacjami rozpoczynamy realizację rocznego projektu „Entrepreneurial youth camp”.

 

Wg unijnego urzędu statystycznego Eurostat bez pracy jest około 4,7 mln młodych mieszkańców Unii Europejskiej. W najgorszej sytuacji na rynku pracy są długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, osoby niewykwalifikowane, chore psychicznie oraz imigranci. Polska zajmuje siódme miejsce w rankingu państw Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej z najwyższym bezrobociem wśród młodych osób.

 

W Polsce dyplom magistra posiada obecnie ponad 30% Polaków w wieku 20-29 lat (dane Eurostatu), co daje nam 11 miejsce w Europie. Nie wpływa to jednak na poprawę na rynku pracy. Różnice pomiędzy otrzymaną edukacją formalną, a oczekiwaniami przyszłych pracodawców powodują, że po 5 latach studiów większość absolwentów pozostaje bezrobotna. Mit o prestiżu wykształcenia wyższego już dawno upadł. Liczy się doświadczenie praktyczne i przedsiębiorczość.

 

W projekcie stawiamy sobie za cel opracowanie i zastosowanie w praktyce pozaformalnego szkolenia dla młodych bezrobotnych, będących w podwójnie niekorzystnej sytuacji (ze względu na miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, sytuację rodzinną).

 

Nasze szkolenie połączy podstawową wiedzę ekonomiczną z kompetencjami informatycznymi, społecznymi i obywatelskimi. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie 5-dniowy obóz dla 30 młodych ludzi, w czerwcu 2017 roku, na Węgrzech.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

Zespół:
– EBC* Licensing Ltd. (EBCL Ltd.), Węgry – koordynator projektu
– AFS (American Field Service), Węgry
– Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP), Hiszpania
– Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polska

 

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2017

 

Kontakt: Magdalena Lubaś (magdalena.lubas@firr.org.pl)

Wróć do początku strony