Dostępność na kolei - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Nowoczesny dworzec, na nim pociąg w kolorze czerwonym

Program Dostępność Plus to między innymi zmiany na kolei, o których wspominaliśmy w naszych poprzednich wpisach.

Dzięki interpelacji posła Franciszka Starczewskiego, skierowanej do Ministra Infrastruktury, mogliśmy poznać więcej szczegółów, dotyczących ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przyjętej w 2019 roku.

Poseł Franciszek Sterczewski zapytał o działania podejmowane w celu przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu wśród osób z niepełnosprawnościami.

Spytał jednocześnie o to, jak zwiększana jest dostępność transportu publicznego.

Oto, jakie odpowiedzi i zapewnienia uzyskał.

Unowocześniony tabor

W odpowiedzi na swoją interpelację poseł Franciszek Sterczewski PKP Intercity otrzymał informację, że w ramach parku taborowego polska kolej dysponuje 107 wagonami oraz 60 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, dostosowanymi do potrzeb podróżnych ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto w trakcie realizacji jest projekt modernizacji 60 wagonów COMBO.

Przewoźnik oczekuje również na odbiór:

  • 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych od Stadlera,
  • 10 nowych wagonów od FPS H. Cegielski,
  • 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ED74) od konsorcjum PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki.

Dwie jednostki od konsorcjum PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki odbywają jazdy obserwowane z pasażerami od nowego rozkładu jazdy na trasie Wrocław – Przemyśl.

Dodatkowe ułatwienia w infrastrukturze

W ramach Dostępności Plus PKP S.A. wypracowało również jednolity standard map dotykowych.

Dodatkowo prowadzone są prace nad standaryzacją oznakowania stacji pasażerskich, a także w zakresie systemów nawigacji cyfrowej dla terenów stacji.

Kolejnym działaniem jest przeszkolenie kadry PKP S.A. z zakresu realizacji zamówień publicznych i utrzymania elementów infrastruktury przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczonej możliwości poruszania.

W ramach Programu Inwestycji Dworcowych w 2020 roku:

  • oddano do użytku 9 dostępnych dworców,
  • zmodernizowano 178 peronów zostało,
  • zbudowano 64 perony od nowa.

W 2021 roku PKP S.A. oddało dwa dostępne dworce, a na czterech rozpoczęto prace.

Zarządca infrastruktury, w ramach programu Dostępność Plus, podejmuje następujące działania:

  1. Ujednolica wyposażenie obiektów infrastruktury pasażerskiej.
  2. Wprowadza systemy ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.
  3. Projektuje układ komunikacyjny, uwzględniający potrzeby osób o ograniczonej mobilności.

Prognozowana liczba peronów nowych lub przebudowanych to 223.

Nasz ekspert na konferencji, dotyczącej dostępności na kolei

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego również angażuje się w prace, związane z dostępnością na kolei.

Piotr Witek, pracownik FIRR, brał udział w odbywającej się 25-26 listopada konferencji EU Smart For Mobility.

Wydarzenie organizowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Był on jednym z ekspertów w panelu dyskusyjnym pt. Dostępność jako bezpieczeństwo wszystkich podróżnych.

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszej, owocnej pracy!

Wykluczeni.pl o dostępności na kolei

Wróć do początku strony