Dostępność cyfrowa – czyli kolejne szkolenie informatyczne w naszej Fundacji - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

trzy osoby w sali komputerowej, jeden mężczyzna stoi i coś mówi do dwójki innych - kobiety i mężczyzny siedzących przy komputerach. To zdjęcie ze szkolenia informatycznego w naszej Fundacji.
for. Monika Bartkowicz, FIRR

Dzięki temu szkoleniu pogłębiłem swoją wiedzę na temat bankowości elektronicznej oraz mobilnej. Teraz umiem już dobrze korzystać z tych narzędzi. Poznałem też mechanizmy dotyczące standardów bezpieczeństwa – podsumowywał szkolenie Krzysztof.

Szkolenie informatyczne prowadzone przez naszego trenera – Marcina Patoczkę – adresowane jest do osób z niepełnosprawnościami. Ma podnosić ich kompetencje oraz ułatwiać samodzielne życie. Na ten element szkolenia zwracali uwagę uczestnicy.

Mam problemy ze wzrokiem. W związku z czym wypełnianie dokumentów i pism urzędowych jest dla mnie niemożliwe. Dzięki temu szkoleniu zwiększam swoją samodzielność. Poznałam program dźwiękowy, nauczyłam się jego obsługi i teraz samodzielnie wypełniam wszystkie dokumenty.

Nie chcę być wykluczona cyfrowo, dlatego chętnie się szkolę. Tyle nowych rzeczy dzieje się w tym obszarze, że trzeba być na bieżąco.

Uczestnicy szkolenia podkreślali również niezwykłą wiedzę naszego trenera.

Marcin jest perfekcjonistą, a wszystko tłumaczy nam jasno i ciekawie. Ma anielską cierpliwość – mówili.

Szkolenie, poza wiedzą informatyczną, dało też naszym uczestnikom możliwość poznania nowych osób.

Udała nam się grupa – jednogłośnie wszyscy uznali.

Szkolenie to realizowane jest w ramach projektu Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (II etap), dofinansowanego przez PFRON.

Bliższe informacje na temat projektu znajdują się tutaj.

logotyp PFRON- tulipan, z czerownymi zarysowanymi płatkami i zieloną łodygą. Obok niego napisa: państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wszystko na białym tle.

Wróć do początku strony