Deklaracja 2. Zjazdu Kobiet z Niepełnosprawnością - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kobiety z różnymi niepełnosprawnościami, w tym jedna poruszająca się wózku. Są w trakcie spotkania, rozmawiają

8 marca w Warszawie odbył się drugi Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnością, w którym braliśmy udział.

Tematem wydarzenia były prawa kobiet z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przeciwdziałania przemocy,
 • dostępności usług ginekologicznych,
 • macierzyństwa, antykoncepcji i praw reprodukcyjnych.

Osobne wystąpienie dotyczyło kobiet w spectrum autyzmu.

Spotkanie prowadziły Anna Rutz i Małgorzata Peretiatkowicz.

Zjazd Kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników honorowym patronatem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Zjazd zakończył się sformułowaniem deklaracji końcowej. Co się w niej znalazło?

Deklaracja 2. Zjazdu Kobiet z Niepełnosprawnością

Uczestnicy 2. Zjazdu kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników
domagają się podjęcia przez decydentów wszystkich szczebli natychmiastowych działań mających na celu ochronę dziewczyn, kobiet i osób z niepełnosprawnością przed dyskryminacją i przemocą, a także
zapewnienie możliwości korzystania z pełni przysługujących im praw.

W szczególności domagają się:

 1. Przetłumaczenia, respektowania i wdrożenia rekomendacji Komitetu ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością.
 2. Konsultowania ze środowiskiem kobiet z niepełnosprawnością, ich organizacjami oraz nieformalnymi grupami wszystkich rozwiązań i polityk, które dotyczą tej różnorodnej grupy.
 3. Zniesienia „pułapki rentowej i sprzętowej”, zapewnienia dostępności na każdym etapie zatrudnienia (od rekrutacji po codzienne wykonywanie obowiązków pracowniczych).
 4. Obligatoryjnych szkoleń dla pracowników służb mundurowych/administracji/edukacji/ochrony zdrowia z zakresu antydyskryminacyjni w obszarze praw osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z płcią.
 5. Dodania informacji o dostępności poszczególnych instytucji, przy wykazach placówek świadczących wsparcie kobietom doświadczającym pomocy oraz przeznaczenie środków na zapewnienie ich pełnej dostępności.
 6. Skutecznego i konsekwentnego wdrożenia języków alternatywnych we wszystkich instytucjach publicznych i podmiotach korzystających z pieniędzy publicznych, szczególnie w placówkach ochrony zdrowia.
 7. Wprowadzenia kary za brak realizowania dostępności (kary powinny być nieuchronne, dotkliwe, szybkie).
 8. Skrócenia procesu składania skargi na brak dostępności o pominięcie etapu składania wniosku o dostępność.
 9. Zagwarantowania edukacji o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami i dostępności już od etapu szkoły podstawowej, ale także wśród osób dorosłych (uwrażliwianie, empatia, zmiana myślenia).
 10. Zapewnienia rzetelnej, opartej na faktach medycznych edukacji seksualnej z uwzględnieniem wszystkich aspektów różnorodności.
 11. Wprowadzenia asysty wspomagającej rodziców z niepełnosprawnościami oraz asysty seksualnej z uwzględnieniem różnorodności potrzeb osób zainteresowanych.
 12. Systemowego wzmacniania świadomości potencjału osób z niepełnosprawnościami w rodzicielstwie wśród personelu medycznego.

Nic o nas bez nas.

Wróć do początku strony