Decydować o sobie, mówić o swoich prawach – V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami zakończony! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

siedząca bardzo duża grupa osób, zarówno kobiety i mężczyźni, sfotografowani od tyłu. Wszyscy są skupieni i słuchają. To uczestnicy V Kongresu osób z niepłnosprawnościami.
FIRR

Jak dobrze, że można się spotkać, rozmawiać o swoich sprawach. Kongres to dla mnie miejsce, w którym mogę dowiedzieć się wielu rzeczy, ale też otrzymać wsparcie dla własnych pomysłów i inicjatyw – mówili o zakończonym wczoraj V Kongresie osób z niepełnosprawnościami uczestnicy. Kongres zgromadził ponad 400 osób.

Walka o niezależne życie osób  z niepełnosprawnościami oraz równe prawa – to nasz cel, który od lat przyświeca naszym działaniom – mówił  Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Polskiego Związku Głuchych podczas otwarcia Kongresu. Główny temat tegorocznego spotkania to – aktywni obywatele i obywatelki – dodała Justyna Kucińska, prezeska naszej Fundacji. – Tematowi temu poświęcone będą zarówno niektóre dzisiejsze sesje, jak i panele dyskusyjne.

Wnioski z konwentów regionalnych

Każdy Kongres poprzedzany jest regionalnymi konwentami, podczas których formułowane są postulaty przedstawiane następnie na samym Kongresie. W tym roku odbyło się 11 konwentów regionalnych, uczestniczyło w nich ponad 500 osób. Wydarzenia miały 8 patronatów honorowych, 47 podmiotów było zaangażowanych w ich organizację. Były to: organizacje pozarządowe, samorządy, uczelnie, podmioty prywatne. Postulaty konwentów dostępne są na stronie http://konwencja.org/konwenty-regionalne-2019/ – przedstawił wyniki Krzysztof Kotyniewicz.

Być w głównym nurcie debaty publicznej

O aktywność obywatelską apelował do zgromadzonych Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który od początku istnienia Kongresu obejmuje nasze wydarzenie honorowym patronatem.

Bardzo proszę, aby zgłaszać do nas wszelkie uwagi o niedociągnięciach czy niedoskonałościach w wyborach. Wszystkie te sygnały pomagają nam w codziennej pracy.

Podkreślił również rolę, jaką odgrywa ruch selfadwokatów i selfadwokatek. – Najlepiej Państwo sami znacie swoje potrzeby, więc bardzo ważne jest, aby wspierać wszelkie takie działania i inicjatywy.

Wspólny głos

Zgromadzeni uczestnicy Kongresu mogli też wysłuchać Yannisa Vardakastanisa, przewodniczącego Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF), który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, jak ważne jest to, aby ruch osób z niepełnosprawnościami był słyszalny, by mówić o swoich prawach wspólnym, mocnym głosem.

Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami zaznaczył w swoim wystąpieniu, że trzeba samodzielne decydować o własnym życiu. Zwłaszcza, gdy posiada się narzędzie w postaci Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Ambasadorzy Konwencji

Podczas Kongresu wręczono wyróżnienia „Ambasadora Konwencji”. Nagrody otrzymali: Magdalena Szarota, współzałożycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnościami, Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, mec. Katarzyna Heba, zaangażowana w działania na rzecz realizacji Konwencji oraz dziennikarz portalu Integracja – Mateusz Różański.

Sześć sesji tematycznych

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się sześć sesji tematycznych – podczas których sformułowane zostały najważniejsze postulaty dotyczące aktywności w życiu publicznym i zawodowym. Były to spotkania w następujących tematach:

  • praca – moja aktywność obywatelska
  • self-adwokaci i self-adwokatki o wspieranym podejmowaniu decyzji
  • wdrażanie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami lokalnie – od planowania do skutecznego działania
  • wybory (nie)dostępne – aspekty prawne i  techniczne
  • warunki prawne i techniczne dostępności życia publicznego dla osób z niepełnosprawnościami
  • idea niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w debacie publicznej – stan obecny, programy wyborcze i możliwości działania.

Postulaty ze wszystkich sesji przedstawimy już wkrótce.

V Kongres odbył się dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności, w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich, patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

logotypy kongresu osób z niepełnosprawnościami, konwentów regionalnych oraz raportu z realizacji konwencji i ambasadora konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
Archiwum FIRR
Wróć do początku strony