Czas na zmiany! Osoby z niepełnosprawnościami muszą uzyskać wsparcie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Konferencja prasowa Za Niezależnym Życiem w Warszawie

12 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele licznych organizacji społecznych zaprezentowali deklarację oraz założenia dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami wciąż pozostawione są na marginesie. Wiele instytucji jest niedostosowanych do ich potrzeb, a prawa zbyt często nie są traktowane poważnie, z należytą uwagą i poszanowaniem godności. Choć ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami gwarantuje im wsparcie, blisko sześć milionów osób wciąż spotyka się z trudnościami w zdobyciu wykształcenia, znalezieniu pracy, a nawet zawarciu małżeństwa. W tej sytuacji oczywista jest potrzeba zmian! Zarówno na poziomie przepisów ogólnokrajowych, jak i lokalnych.

Warszawskie spotkanie organizacji społecznych odbyło się w 12.12.2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Kazimierzowskim. Stanowiło ono kontynuację działań, które rozpoczęły się podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami już w 2015 roku. Bezwzględnym postulatem środowiska osób z niepełnosprawnościami stało się więc uruchomienie systemowego wsparcia asystenckiego, bez którego niemożliwe są niezależne życie i pełny udział w społeczeństwie.

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste zaprezentowanie Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami a także deklaracji, która własnoręcznie została podpisana przez obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji.

Zaproponowane rozwiązania to efekt wielu dyskusji i konsultacji, a ich celem jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości godnego, niezależnego życia z takimi samymi prawami, jakie mają pozostali obywatele. Tylko wprowadzając nowe podejście i kompleksowy system wsparcia możemy spowodować, że osoby z niepełnosprawnością nie będą traktowane jak drugorzędni obywatele! Będą mogły decydować o własnym życiu – m.in. gdzie mieszkają, pracują, uczą się. Także będą mieć możliwość decydowania o założeniu rodziny, dysponowania własnymi dochodami, brania udziału w wyborach, referendach, czy wybierania jak i gdzie spędzają czas wolny.

Konferencja była okazją do wypowiedzi licznych przedstawicieli organizacji społecznych, które czynnie włączyły się w wypracowanie Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. To również efekt licznych konsultacji, które zostały poczynione oraz Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który jako jedyny podjął się tak szeroko rozumianych zmian systemowych. Kilka tysięcy osób wspólnymi siłami zaangażowało się, by osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej i tak, jak same tego chcą.

Podczas konferencji przypomniane zostały proponowane założenia nowego systemu wsparcia m.in. dla usług społecznych na rzecz niezależnego życia, opieki wytchnieniowej, zintegrowanych usług osobistych oraz mieszkalnictwa wspomaganego.

Tylko dzięki zaangażowaniu różnych podmiotów, w tym wsparciu medialnemu, możliwe będzie przeprowadzenie zmian, które zrównają prawa osób z niepełnosprawnościami z prawami reszty obywateli. – mówi pan Aleksander Waszkielewicz, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. – Liczymy również na kooperację ze strony władz, zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

Organizatorzy, jak i uczestnicy konferencji zgodnie twierdzą, że spotkanie i podpisanie deklaracji były ważne i bardzo potrzebne. Był to pierwszy krok w procesie wdrażania zmian, jakie powinny zostać dokonane przez władze administracji centralnej.

Konferencja prasowa Za Niezależnym Życiem w Warszawie
sdr
Wróć do początku strony