Apel o deinstytucjonalizację systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich

„Wskazana modernizacja powinna przebiegać w oparciu o starannie zaplanowany Narodowy Program Deinstytucjonalizacji, zawierający cele, realny do zrealizowania harmonogram z uwzględnieniem dostępnych środków finansowania planowanych działań oraz wskaźniki, obejmujące osoby z niepełnosprawnościami, osoby chorujące psychicznie, osoby starsze oraz dzieci. Program powinien zawierać instrumenty koordynacji i monitoringu.” – do Prezes Rady Ministrów apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje społeczne.

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Apel%20do%20Prezes%20Rady%20Ministrów%20w%20sprawie%20deinstytucjonalizacji%2011.2017.pdf

Wróć do początku strony