Apel do Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek dla osób z niepełnosprawnością, bezdomnych oraz pracowników jednostek dziennych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

fragment zapisanej odręcznym pismem kartki.
zdjęcie: pixabay

Prezes Fundacji im. Brata Alberta, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wystosował do ministra zdrowia apel o objęcie szczepieniami przeciwko COVID-19, w ramach grupy „0” i „1”, pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Dziennych Domów Seniora i Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych oraz innych dziennych placówek dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak czytamy w petycji: „Wspomniane placówki dzienne od wielu miesięcy muszą na podstawie decyzji poszczególnych wojewodów zawieszać i ograniczać swoją działalność. Jest to podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, którymi są osoby z najróżniejszymi niepełnosprawnościami, często sprzężonymi. Niestety doprowadza to jednak do wielomiesięcznej izolacji, która ma bardzo negatywne skutki psychiczne i zdrowotne. Dlatego też szybkie objęcie tych jednostek szczepieniami pozwoli na wznowienie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej placówek, a co za tym idzie, na powrót do normalności”.

Całość petycji można przeczytać na stronie petycjeonline. Zachęcamy do składania podpisów.

Wróć do początku strony