Zbliża się drugi monitoring deklaracji dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Granatowy napis na białym tle, po prawej stronie flaga Polski

Na koniec listopada 2021 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów planuje przeanalizowanie deklaracji dostępności wybranych stron internetowych podmiotów publicznych.

Stwierdzenie braku deklaracji lub jej nieprawidłowej zawartości może skutkować nałożeniem kary nawet do 5000 zł.

Przeprowadzana co roku analiza dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stanowi element systemu działania na rzecz dostępności cyfrowej wspólnego dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej, deklaracje dostępności powinna posiadać każda strona i każda aplikacja mobilna podmiotu publicznego.

Dlaczego deklaracja dostępności jest ważna?

Deklaracja dostępności opisuje stan dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje o wprowadzonych rozwiązaniach, oraz o problemach, występujących na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i w budynkach danego podmiotu publicznego.

Od 23 września 2020 r. deklaracja jest obowiązkowa dla każdej strony internetowej, a od 23 czerwca 2021 r. dla każdej aplikacji mobilnej, należącej do podmiotu publicznego.

Obowiązek ten wynika z ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jakie strony i aplikacje monitoruje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów monitoruje strony:

  1. jednostek sektora finansów publicznych,
  2. państwowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej,
  3. osób prawnych, utworzonych w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
  • posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  • nadzorują organ zarządzający, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
  1. związków tych podmiotów,
  2. organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Miło jest nam poinformować, że Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Utilitia prowadzą aktualnie drugi etap monitoringu dostępności stron internetowych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Więcej o deklaracji dostępności

Wróć do początku strony