Zapytanie ofertowe nr 9/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 9/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń dot. dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu w ramach projektu „Mocna NGO” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 05.07.2022

Załączniki:

Wróć do początku strony