Zapytanie ofertowe nr 7/2023/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 7/2023/POWER/2.16/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia, zapewnienia noclegów dla trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”  (projekt POWER w ramach konkursu nr  POWR: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 23.01.2023 r

Załączniki:

Wróć do początku strony