Zapytanie ofertowe nr 5/2023/POWER/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/POWER/4.1/DS/FIRR na usługi wynajmu sal szkoleniowych/konferencyjnych w wyposażeniem oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i prowadzących wydarzenie, organizowanych w ramach Projektu „Dostępna szkoła” w ramach projektu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 01.12.2023 r.

Wróć do początku strony