Zapytanie ofertowe nr 4/2023/POWER/2.6/DA/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 4/2023/POWER/2.6/DA/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (projekt POWER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 9.03.2023 r.

Załączniki:

Wróć do początku strony