Zapraszamy na seminarium „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat informujący o seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego pt. ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ.

Podczas seminarium odbędzie się prezentacja i dyskusja nad rezultatami wyników badania przesiewowego, dotyczącego realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego w Polsce. Wydarzenie będzie połączone z debatą z udziałem p. Pawła Wdówika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz interesariuszy zatrudniania wspomaganego.

Spotkanie odbędzie się 20 września 2022 roku, w godz. 10.30-12.00 na platformie Zoom.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie organizatora wydarzenia: http://pfzw.pl/2022/08/23/prezentacja-raportu-zaproszenie-na-webinar

Wróć do początku strony