Zapraszamy na konferencję „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat konferencji Po lewej stronie wózek inwalidzki po prawej informacje, dotyczące wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w Polsce konferencję naukowo – techniczną „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”, która odbędzie się we Wrocławiu w dnach 7 – 8 kwiecień w hotelu Novotel na ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu.

Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Współorganizatorami konferencji będą:

  • Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
  • Komenda Miejska PSP we Wrocławiu,
  • Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP).

Konferencję objął patronatem honorowym Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Celem konferencji jest wypracowanie zasad ewakuacji, biorących pod uwagę specyfikę budynków i dostępne rozwiązania. Podmioty publiczne bowiem muszą spełnić szereg restrykcyjnych wymogów, przy jednoczesnym braku informacji, jak w sytuacji zagrożenia zapewnić odpowiednią ewakuację osób z niepełnosprawnością.

Co będzie głównym tematem konferencji „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”?

Głównym tematem konferencji będą uwarunkowania techniczne oraz organizacyjne niezbędne do zapewnienia w warunkach pożaru lub innego zagrożenia możliwości ewakuacji z budynków osób z niepełnosprawnością ruchową. Dyskusja dotyczyć będzie również osób z innymi rodzajami niepełnosprawności utrudniających samodzielną ewakuację.

Temat zostanie omówiony szeroko i przedstawiony z różnych perspektyw, w tym między innymi z punktu widzenia:

  • osoby niepełnosprawnej,
  • zarządcy nieruchomości,
  • strażaka prowadzącego działania ratownicze,
  • projektanta budynku.

Program konferencji

W pierwszym dniu konferencji przedstawione zostaną organizacyjne i techniczne opcje możliwe do wykorzystania podczas ewakuacji. Panel kierowany jest szczególnie do zarządców budynków. Dyskusja będzie się toczyła wokół działań operacyjnych. Prelegenci między innymi:

  • omówią problemy z ewakuacją dzieci w szkole dla niewidomych,
  • przybliżą edukację przeciwpożarową dla osób z niepełnosprawnością,
  • przedstawią szereg praktycznych rozwiązań.

W drugim dniu wydarzenia uczestnicy skupią się przede wszystkim na rzeczoznawcach, projektantach oraz strażakach. Głos zabierze m.in. Kamil Kowalski, dyrektor Integracji LAB, który opowie o uwarunkowaniach prawnych w zakresie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o konferencji „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”

Wróć do początku strony