Zapraszamy na konferencję „Akademia Dostępności” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika symbolizująca miasto. Kolorowe budynki na niebieskim tle

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Akademia Dostępności”, która odbędzie się 5 lipca 2022 roku, (wtorek) w godzinach 09:30 – 14:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencję organizuje:

 • Instytut ADN,
 • Fundacja TUS,
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Konferencja odbędzie się w:

ADN Centrum Konferencyjne,
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”,
Grzybowska 56, 00-844 Warszawa,
wejście B, piętro 4.

O konferencji „Akademia Dostępności”

Konferencja będzie poświęcona tematowi projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej. Szczególnie zainteresowani tym tematem mogą być:

 1. Architekci, w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
 2. Inżynierowie budownictwa,
 3. Urbaniści,
 4. Pracownicy administracji publicznej, zajmujący się:
 • procesem inwestycyjno-budowlanym,
 • planowaniem przestrzennym,
 • zagospodarowaniem przestrzennym,
 • działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym zwiększenia dostępności.

Wydarzenie będzie obejmowało sesje panelowe z udziałem ekspertów oraz część dyskusyjną.

Plan konferencji

Konferencja będzie przebiegać zgodnie z następującym planem:

09.00 – Rejestracja uczestników (30 min)
09.30 – Uroczyste otwarcie konferencji (10 min)
09:40 – Czym jest dostępność? Założenia i efekty rządowego Programu Dostępność Plus. – Magdalena Olszewska, Naczelnik Wydziału Dostępności, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (20 min)
10:00 – Prof. Krystyna Solarek, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (20 min)
10:20 – Praktyczne aspekty dostępności – Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych (20 min)
10:40 – Projektowanie uniwersalne a rzeczywistość uczestników – Artur Świercz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. osób niepełnosprawnych (20 min)
11.00 – Przerwa kawowa (30 min)
11:30 – dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, Towarzystwo Urbanistów Polskich (20 min)
11:50 – Najczęściej popełniane błędy w dostępności – na podstawie przeprowadzonych audytów – Małgorzata Peretiatkowicz i Piotr Todys, Fundacja TUS (20 min)
12:10 – Daniela Frąszczak – Koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Ministerstwie Sprawiedliwości (20 min)
12:30 – Projektowanie uniwersalne jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby inwestorów i użytkowników – wielofunkcyjność obiektów – Panel dyskusyjny: urbanista, architekt, urzędnik, wykonawca (60 min)
13:30 – Projekt „Akademia Dostępności” – Edyta Świderska, Dyrektor ds. projektów Instytut ADN (10 min)
13.40 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji (20 min)

Rejestracja i dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Formularz rejestracyjny na konferencję dotyczącą projektu pn. „Akademia Dostępności” (office.com)

Plakat wydarzenia

Wróć do początku strony