Zapraszamy na coroczną konferencję o chorobie Alzheimera - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Starszy mężczyzna, przed nim kłębiące się znaki zapytania

16 września 2022 roku (piątek) w godzinach 11.00-15.00 odbędzie się coroczna konferencja o chorobie Alzheimera. Organizatorami wydarzenia są Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska.

Spotkanie „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich” będzie poświęcone osobom żyjącym z otępieniem i ich rodzinom oraz opiekunom. Uczestnicy konferencji porozmawiają o możliwościach wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich.

Konferencja w formie online będzie tłumaczona na język migowy.

Link do spotkania: Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich

Program konferencji

11.00 – 11.05 Otwarcie konferencji i powitanie gości – prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich;
11.05 – 11.10 Powitanie gości przez przedstawicieli współorganizatora konferencji – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Alzheimer Polska i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO oraz Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska;
11.10 – 11.25 Pomoc samorządu dla chorych i opiekunów osób z otępieniem – dr hab. Beata Bugajska, prof. US, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin;
11.35-11.50 Jak wygląda opieka w warunkach domowych – Bożena Nowicka, prezeska Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego;
12.00-12.15 Jak wygląda opieka w dziennych domach pobytu – Sylwia Grzelczak, terapeutka w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzonym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie;
12.25-12.40 Jak wygląda opieka nad chorym w domach opieki całodobowej – Maria Leszczyńska, prezeska Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
12.50-13.10 Przerwa;
13.10-13.25 Sytuacja chorego i opiekuna w kontekście zachodzących zmian zdrowotnych i psychologicznych. Jak chory leżący wpływa na życie rodzinne – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, specjalista z dziedziny psychiatrii i psychogeriatrii;
13.35-13.50 Dostępne formy opieki w domu pacjenta – dr n. med. Magdalena Dawgiałło, lekarz specjalista medycyny rodzinnej;
14.00-14.15 Rola grup wsparcia dla opiekunów osób z demencją w końcowej fazie choroby – model Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego – Maja Maciaszczyk, kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera;
14.25.-14.40 Osoby żyjące z demencją i ich opiekunowie rodzinni w Polsce i innych krajach – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO oraz Alzheimer Polska;
14.50 – 15.00 Podsumowanie, podziękowanie, zakończenie – prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych.

Wróć do początku strony