Zakończenie zapytania ofertowego nr 1/2024/FIRR/PFRON/PLAC - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

wykrzykniki

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, że postępowanie ofertowe nr 1/2024/FIRR/PFRON/PLAC zostało zakończone.

Po analizie złożonych ofert zamówienie zostanie udzielone 13p Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław, NIP 8992845962.

Wróć do początku strony