XVI edycja konkursu „Kraków bez barier” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Widok na krakowski rynek od strony kramów z kwiatami

Przypominamy o kolejnej edycji konkursu „Kraków bez barier”, organizowanego przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023r.

UWAGA! W tegorocznej edycji Konkursu dodatkowo nagrodzone zostaną również osoby zgłaszające, których zgłoszenia otrzymają nagrody główne w konkursie.

O konkursie słów kilka

Konkurs jest przedsięwzięciem, które promuje osoby, instytucje i firmy, podejmujące działania na rzecz ułatwienia funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami w Krakowie.

Początkowo konkurs promował nowoczesne rozwiązania w architekturze i budownictwie, które zwiększały dostępność budynków oraz przestrzeni dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami oraz likwidowały bariery architektoniczne.

Obecnie w konkursie nagradza się również innowacje, promujące Kraków i ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami w Krakowie.

Kategorie konkursowe

Zgłoszenia przyjmowane są w kategorii:

 1. Budownictwo dostępne, w obszarze:
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • przestrzeń publiczna,
 • obiekty i przestrzenie zabytkowe
 1. Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze;
 2. Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami;
 3. Osobowość roku
 4. Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Przesyłanie zgłoszeń

Zgłoszenia należy składać do 31.03.2023 roku.

Zgłoszenia można przesłać:

 • pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem „Kraków bez barier” 2022;
 • elektronicznie na adres: sz.umk@um.krakow.pl.
 1. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr od 1-4 (w zależności od wybranej kategorii) do Regulaminu oraz opatrzenie podpisem osoby zgłaszającej.
 2. Do zgłoszeń przesyłanych w formie papierowej należy dołączyć zdjęcia na płycie CD,
  a do zgłoszeń przesyłanych elektronicznie zdjęcia w formacie jpg. lub png.:

Konkurs „Kraków bez barier”

Plakat konkursu Kraków bez Barier
Wróć do początku strony