Pełno(s)prawny Student 2008 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w dniach 26-27 listopada, w Krakowie zorganizowała II edycję konferencji pod hasłem: PEŁNOSPRAWNY STUDENT, adresowanej do przedstawicieli wyższych uczelni.

Konferencja była poświęcona zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dostępnymi rozwiązaniami technicznymi, zwiększającymi dostęp osób niepełnosprawnych do studiów wyższych, wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w prezentacji dobrych praktyk, stosowanych przez uczelnie.

Poruszono zagadnienia związane z:

  • gotowością uczelni na przyjęcie niepełnosprawnych studentów;
  • dostępnością stron internetowych w kontekście e-learningu;
  • dostosowaniem informacji do specyficznych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami,
  • ochroną wrażliwych danych osobowych,
  • systemami wsparcia na uczelni, itd.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni z całej Polski.

Konferencja odbyła się w dniach: 26 – 27 listopada 2008 r. w Krakowie w hotelu Best Western Premier (ul. Opolska 14a).

Patronat nad wydarzeniem:

Logotyp Radia Kraków, Województwa Małopolskiego, TVP Kraków i portalu praca.pl

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do lektury materiałów konferencyjnych:

Wróć do początku strony