Wolne miejsca w projekcie Mocna NGO! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

fragment męskiej sylwetki siedzącej przy stole z rękoma na klawiaturze laptopa

Zachęcamy do udziału w projekcie! W dalszym ciągu pozostają wolne miejsca na bezpłatne szkolenia!

Projekt organizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszenie Młodych Lubuszan.   

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Czego dotyczą szkolenia?

Szkolenia dotyczą audytowania w następujących obszarach dostępności:  

 • cyfrowej (szkolenie w formie zdalnej na platformie ZOOM, do której dostęp otrzymają zgłoszone osoby), 
 • architektonicznej – szkolenie stacjonarne, 5/6 dni w zjazdach 3+2 lub 3+3,
 • informacyjno – komunikacyjnej – szkolenie stacjonarne 5/6 dni w zjazdach 3+2 lub 3+3.

Co jestem celem szkolenia Mona NGO?

Celem szkoleń jest wzmocnienie potencjału Państwa instytucji w zakresie audytowania dostępności. Dzięki nim kadra Państwa organizacji zostanie przygotowana na dokonywanie w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji a także certyfikacji innych podmiotów w zakresie dostępności. 

Co oferujemy uczestnikom szkolenia?

Uczestnikom/-czkom szkoleń oferujemy:  

 1. Udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z powyższych obszarów tematycznych. 
 2. Doradztwo naszych ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach. 
 3. Certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym. 
 4. Dostęp do repozytorium e-learningowego.

Kto może być uczestnikiem szkolenia Mocna NGO?

Uczestnikami/ – czkami szkoleń mogą być: 

 • członkowie/ członkinie kadry zarządzającej organizacją,  
 • pracownicy/-czki etatowi/-e,  
 • współpracownicy/ – czki, 
 • wolontariusze i wolontariuszki.  

Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe działające statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały co najmniej dwa przedsięwzięcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, w związku z  tym informujemy, że pierwszeństwo do udziału w projekcie mają organizacje pozarządowej działające w obszarach:

 • szkolnictwa wyższego (zapis w statucie),
 • transportu (zapis w statucie).

bądź są z województwa:

 • podlaskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • zachodnio-pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • opolskiego.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez e-maila: mocnango@firr.org.pl, tel. 663 660 051.

https://firr.org.pl/2021/11/16/mocna-ngo-czyli-bezplatne-szkolenia-audytowania-dostepnosci-rekrutacja/
Wróć do początku strony