Wolne miejsca w projekcie Mocna NGO! Zapraszamy do udziału - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

fragment męskiej sylwetki siedzącej przy stole z rękoma na klawiaturze laptopa
zdjęcie: pixabay

Serdecznie przypominamy o wolnych miejscach w projekcie „Mocna NGO”, realizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

„Mocna NGO” realizowana jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Jaki jest cel projektu?

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności w obszarze:

 • cyfrowym,
 • architektonicznym,
 • informacyjno-komunikacyjnym.

Uczestnikom/-czkom projektu oferujemy:

 • udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z trzech obszarów tematycznych,
 • doradztwo ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach,
 • certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym,
 • komplet materiałów szkoleniowych w danym zakresie.

Projekt obejmuje teren całej Polski.

Kto może wziąć udział w projekcie „Mocna NGO”?

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe działające statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały co najmniej dwa przedsięwzięcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają organizacje pozarządowe działające w obszarach szkolnictwa wyższego i transportu (zapis w statucie).

Dodatkowo pierwszeństwo mają organizacje pozarządowe z województw:

 • podlaskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • zachodnio-pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • opolskiego.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być:;

 • członkowie/-inie kadry zarządzającej organizacją,
 • pracownicy etatowi,
 • współpracownicy/-czki,
 • wolontariusze/-ki. 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez e-maila: mocnango@firr.org.pl, tel. 663 660 051

Wróć do początku strony