Weź udział w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Tablica z fragmentem tekstu napisanym w alfabecie braille

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku, chorobami psychicznymi i epilepsją do udziału w projekcie Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja), którego realizację rozpoczęliśmy 1 kwietnia 2018.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych, słabowidzących, z chorobami psychicznymi oraz epilepsją poprzez udział w różnorodnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie m.in: szkoleniach miękkich, szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego poprzez ruch, kursach językowych. Poza szkoleniami/ warsztatami grupowymi proponujemy indywidualne wsparcie psychologa, prawnika, coacha, instruktorów orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, a także specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii.

Projekt ten jest adresowany do osób, które:

  • są w wieku aktywności zawodowej (nie mają ustalonego prawa do emerytury)
  • zamieszkują na terenie jednego z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego,
  • których, dysfunkcja wzroku oraz pozostałe dysfunkcje (psychiczne oraz epilepsja) są potwierdzone orzeczeniem.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami pod nr telefonu: (22) 400 50 73 bądź adresem mailowym: clb@firr.org.pl, na który prosimy również przesyłać wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Po wstępnej weryfikacji zespół projektu będzie kontaktował się z osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Projekt Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja) współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu).

Biuro projektu:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa.

Termin realizacji projektu:

01.04.2018-31.03.2019 r.

Projekt Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja) współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logotyp PFRON

Wróć do początku strony