VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, gorąco zapraszamy! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logotyp kongresu osób z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy na VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

Tematyka wydarzenia obejmuje zarówno refleksję nad bieżącym stanem wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, jak i dyskusję nad planowanymi działaniami w przyszłości.

Gdzie i kiedy?

Wydarzenie odbędzie się 15 listopada. Start godzina 10:00.

Kongres w formule on-line i stacjonarnej w CK Targowa Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa.

Organizatorem wydarzenia są:

  • Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
  • European Disability Forum EDF,
  • organizacje pozarządowez całego kraju.

Jaka będzie tematyka Kongresu?

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami nawiązuje do dziesięciolecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie mocno dyskutować będziemy o obowiązku państw wobec osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych.

Tematyka Kongresu oscylować będzie również wokół konkretnych instrumentów, które powinny zostać wdrożone jako realizacja Konwencji oraz wokół edukacji włączającej.

Podsumowując, tematami tegorocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami będą:

  • 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce,
  • Konwencja w sytuacjach kryzysowych,
  • Przyszłość Konwencji w Polsce,
  • Edukacja włączająca szansą dla wszystkich.

Gorąco zapraszamy!

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami na Facebook

Wróć do początku strony