Uwaga! Przedłużamy termin naboru na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności do 22 lutego! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W związku z niewyczerpaniem wszystkich 96 miejsc na szkolenia podnoszące kwalifikacje instruktorów/ instruktorek orientacji przestrzennej i mobilności, termin nadsyłania zgłoszeń (tylko w formie elektronicznej) przedłużono do 22 lutego br.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzono kilka zmian w regulaminie rekrutacji – w pkt. 2.

Przypominamy, że szkolenia realizowane przez każdego z 3 organizatorów będą odbywały się na terenie Warszawy z udziałem wspólnego zespołu trenerskiego.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Co obejmuje szkolenie?

W ramach doskonalenia zawodowego zaplanowano bezpłatne szkolenia w wymiarze 60 godzin dydaktycznych z następującego zakresu metodyki nauczania orientacji przestrzennej:

 1. Małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku.
 2. Osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
 3. Z wykorzystaniem echolokacji.
 4. Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 5. Osób poruszających się z psem przewodnikiem.

Dodatkowo, każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie.

Nabór na szkolenia odbywa się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna), natomiast indywidualny trening O&M realizowany będzie na podstawie Standardu nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

Zaplanowano objęcie wsparciem łącznie 96 instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.

Rekrutacja na szkolenie

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów.

Termin nadsyłania dokumentów określonych w punkcie 2.7.1 Regulaminu: do 22.02.2022 r.

Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

Dodatkowe informacje o projekcie

INFORMACJI O PROJEKCIE ORAZ ZASADACH REKRUTACJI UDZIELAJĄ:

1. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

2. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

3. Polski Związek Niewidomych

4. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie TOPON (wersja poprawiona 15.02.2022 r.)
 2. Ramowy program i terminarz zajęć.
 3. Standard kształcenia instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności (wersja wstępna z dn. 07.02.2022).
 4. Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna z dn. 07.02.2022).
Wróć do początku strony