Uruchomiono pierwsze studia z prostego języka - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logotyp Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rekrutacja na pierwsze w Polsce studia podyplomowe dotyczące prostego języka prowadzona jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Studia uruchomiono dzięki współpracy:

 • Urzędu Miasta Poznania,
 • Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,
 • Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Studia „Prosty język w instytucjach publicznych” ma nauczyć słuchaczy zasad stosowania prostego języka w komunikacji publicznej. Studenci dowiedzą się, jak pisać trudne teksty, aby być zrozumianym przez swoich odbiorców.

Co jeszcze warto wiedzieć o nowym kierunku?

Do kogo skierowana jest oferta uniwersytetu?

Studia „Prosty język w instytucjach publicznych” skierowane są przede wszystkim do ludzi pracujących w sferze komunikowania publicznego, głównie w urzędach.

Studentem może być każdy, kto posiada dyplom licencjata lub magistra i kto w trakcie swojej pracy redaguje oraz wysyła oficjalne teksty do różnych grup odbiorców. Zainteresowani studiami „Prosty język w instytucjach publicznych” będą zatem pracownicy urzędów i instytucji, w tym urzędów :

 • centralnych, wojewódzkich i miejskich,
 • powiatowych i gminnych,
 • skarbowych,
 • organów kontrolnych.

Czego nauczysz się na studiach „Prosty język w instytucjach publicznych”?

W trakcie studiów nauczysz się, jak używać prostego i poprawnego języka w komunikacji oficjalnej, czyli jak samodzielnie tworzyć własne proste i zrozumiałe teksty oraz jak upraszczać cudze. 

Podstawą materiałową nauki są różnego typu pisma urzędowe, znajdujące się w Bazie Tekstów Urzędowych, stworzonej we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Studia „Prosty język w instytucjach publicznych” mają praktyczny wymiar. Ze 180 godzin zajęć tylko 6 stanowią wykłady, a pozostałe 174 godziny to ćwiczenia i warsztaty.

Absolwent kierunku „Prosty język w instytucjach publicznych”, czyli właściwie kto?

Absolwent kierunku „Prosty język w instytucjach publicznych” to ekspert, który:

 • pomaga usuwać przeszkody komunikacyjne,
 • podnosi jakość wymiany informacji między członkami wspólnoty,
 • usprawnia funkcjonowanie środowiska,
 • zwiększa prestiż urzędu,
 • będzie liderem prostego, zrozumiałego i poprawnego języka,
 • stanie się rzecznikiem osób mających problemy z czytaniem i rozumieniem komunikatów.

Po zakończeniu studiów „Prosty język w instytucjach publicznych” student posiada wiedzę o prostym języku, zgodnym ze współczesną normą. Umie konstruować teksty, respektujące reguły prostej polszczyzny.

Ponadto osoby, kończące kierunek „Prosty język w instytucjach publicznych” zyskają wiedzę, na temat wymogów Ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami.

Opanują europejskie standardy tworzenia tekstu łatwego do czytania i rozumienia (ETR) i nauczą się wykrywać zjawiska obniżające stopień dostępności pism oficjalnych.

Organizacja kierunku

Studia „Prosty język w instytucjach publicznych” to studia niestacjonarne, dwusemestralne w formie zjazdów dwa razy w miesiącu. Popołudniowe zajęcia w piątek mają formę zdalną. Sobotnie odbywają się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

Rekrutacja trwa do końca września.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć wynosi nie mniej niż 20 osób, ale nie więcej niż 30.

Więcej informacji

Prosty język w instytucjach publicznych

Wróć do początku strony