To już ostatni moment na zapisanie się na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika: czarna sylwetka kobiety po lewej stronie i mężczyzny po prawej na tle niebieskich symboli paragrafów

Zgłoś przedstawicieli swojej organizacji do projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 ).

Specjalnie dla Was przeprowadzimy szkolenie w dowolnej lokalizacji i dogodnym terminie.

Celem projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicielek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dlaczego warto zgłosić się do projektu?

Jak sama nazwa projektu wskazuje, stawiamy przede wszystkim na wiedzę. Z własnego doświadczenia wiemy, że solidne podstawy prawne są niezbędne dla skuteczności działań oraz inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Celem głównym tego szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników wiedzy eksperckiej, niezbędnej do udziału w procesach legislacyjnych, tak aby mieli oni realny wpływ na proces i zmiany zachodzące w polskim prawie.

Wszystkim osobom, które wezmą udział w projekcie, gwarantujemy:

 • zwiększenie wiedzy na temat prawa – dzięki szkoleniom poznasz zasady jego tworzenia oraz konstruowania,
 • pogłębienie wiedzy odnośnie przepisów i tendencji ich zmian dotyczących konkretnej tematyki,
 • indywidualne wsparcie dla uczestniczących organizacji w podjęciu określonego działania w zakresie tworzenia prawa, konsultacji publicznych i innych (m.in. przygotowaniu propozycji zapisów, uwag, petycji),
 • warunki do budowania sieci kontaktów z innymi organizacjami zainteresowanymi poszczególnymi tematami.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Szkolenia ruszają już od października i potrwają do końca przyszłego roku.

W tym okresie zaplanowaliśmy przeprowadzenie około 75 szkoleń, a każde z nich będzie trwać 2 dni (w sumie 16 godzin dydaktycznych).

Każda organizacja może zgłosić udział kilku przedstawicieli (zarząd, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze itp.) . Można również zgłaszać całe grupy (min. 12-16 osób). Prowadzimy również szkolenia online na platformie zoom.

Tematyka szkoleń

Wszystkie szkolenia składają się z 4 modułów, które uczestnicy będą mogli wybrać z poniższej listy:

 1. Proces stanowienia prawa w Polsce.
 2. Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 3. Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE.
 4. Prawo gospodarcze i podatkowe w organizacjach pozarządowych.
 5. Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne.
 6. Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym.
 7. Ocena Skutków Regulacji.
 8. Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami?
 9. Dostępność – prawo i praktyka.
 10. Prawne aspekty zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.
 11. Konsultacje publiczne i społeczne w procesie stanowienia prawa.
 12. Aktualne trendy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami na świecie.

Co zapewniamy?

Lokalizacja szkoleń to tak naprawdę cała Polska. Ostateczne miejsca spotkań uzależniamy od zgłoszeń – dotyczy to zarówno wyboru najlepiej dostępnego logistycznie obiektu, jak i wybranych modułów.

Każdej uczestniczce oraz uczestnikowi szkoleń zapewniamy:

 • nocleg i wyżywienie,
 • około 4 godziny indywidualnych konsultacji na osobę (jeśli będzie to większa grupa z danej organizacji, wtedy ten czas może ulec wydłużeniu),
 • w razie potrzeby zapewniamy też: tłumacza języka migowego, pętlę indukcyjną. Dostosowane materiały oraz wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Wszystkie szkolenia oraz konsultacje odbędą się w miejscach dostępnych architektonicznie.

Zgłoszenie email: ewa.miszczak@firr.org.pl, tel. 505-952-441.

UWAGA! Projekt trwa tylko do końca 2022 roku!

Wróć do początku strony