zatrudnienie osób z niepełnosprawnościmai - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Mimo zobowiązania dotyczącego prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami, które wynika z ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, większość z nich nadal pozostaje poza rynkiem pracy.

Dla osób z niepełnosprawnością praca jest bardzo ważnym czynnikiem, pozwalającym nie tylko na ekonomiczną niezależność, poprawę jakości życia czy zwiększeniem poczucia własnej wartości, lecz także bardzo dobrą …

Wróć do początku strony