zapytanie ofertowe - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika przedstawia fakturowe oznaczenia nawierzchni w kolorze żółtym przed przejściem

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na wybór Ekspertów – Doradców/Ekspertek – Doradczyń, wchodzących w skład zespołu odpowiedzialnego za opracowanie kompleksowego modelu „Dostępnej szkoły” w ramach Projektu  „Dostępna szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy …

Grafika "Zapytania ofertowe"

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi usługi doradztwa zawodowego i treningu pracy w ramach nowego projektu „Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami” (1.3.1 POWER). Projekt skierowany jest do absolwentów SOSW i szkół specjalnych.

 

9_2018.09.25_1.3.1_Zapytanie_doradztwo zawodowe

10_2018.09.25_1.3.1_Zapytanie_trening prac

Grafika "Zapytania ofertowe"

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi usługi doradztwa zawodowego i treningu pracy w ramach nowego projektu „Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami” (1.3.1 POWER). Projekt skierowany jest do absolwentów SOSW i szkół specjalnych.

 

1_2018.08.21_1.3.1_Zapytanie_doradztwo zawodowe

2_2018.08.21_1.3.1_Zapytanie_trening pracy

3_2018.08.21_1.3.1_Zapytanie_doradztwo zawodowe

4_2018.08.21_1.3.1_Zapytanie_trening pracy

5_2018.08.21_1.3.1_Zapytanie_doradztwo zawodowe

6_2018.08.21_1.3.1_Zapytanie_trening pracy

Wróć do początku strony