samorząd bez barier - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo Dostępność Plus. Logo to żółty kontur Polski. W środku konturu są graficzne trzy postaci - od lewej: czarna postać kobieca, żółta postać osoby siedzącej na wózku inwalidzkim i postać mężczyzny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza rekrutację jednostek samorządu terytorialnego (JST) do projektu pozakonkursowego Samorząd bez barier. Projekt ma na celu wsparcie 36 JST w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie poradnika dla JST dot. dostępności. Samorządy, które zgłoszą się do …

Wróć do początku strony