Szkolenia w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

iurko, na biurku rozłożone papiery i zeszyty oraz napoje. Trwa zebranie

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie stacjonarne w Krakowie w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”.

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu ” DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z Środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Zakres szkolenia

Na szkoleniu omawiane będą kwestie dostępności – w tym związane z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto, uczestnicy/czki szkolenia zdobędą wiedzę, umiejętności, a także bardzo ważną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami (w załączeniu ramowy program szkolenia).

Więcej informacji o szkoleniu:

DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY

Wykaz jednostek, mogących brać udział w szkoleniach

W szkoleniach mogą brać udział przedstawiciele jednostek, wyszczególnionych w poniższym wykazie, a także przedstawiciele szkół, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów Pomocy Społecznej im podlegających.

Zasady uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie jest bezpłatne.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe.

Pokrywamy koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały w druku powiększonym, inne).

Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 5 pracowników jednostki.

W szkoleniu można wziąć udział tylko jeden raz podczas trwania projektu.

Zapisy na szkolenie

Na szkolenie obowiązują zapisy przez formularz:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”

Terminy szkoleń

Obecnie rekrutujemy na szkolenia w terminach:

  • 01-02.08.2023
  • 03-04.08.2023
  • 08-09.08.2023
  • 10-11.08.2023
  • 22-23.08.2023
  • 29-30.08.2023
  • 05-06.09.2023

Więcej informacji

W razie pytań, osobami kontaktowymi są:

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

Wróć do początku strony