Specjalista / młodszy specjalista ds. dostępności do biura w Łodzi poszukiwany! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Napis Good Luck! Good w kolorze fioletowym, Luck zielonym

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego poszukuje nowego pracownika do biura w Łodzi na stanowisko: specjalista / młodszy specjalista ds. dostępności.

Miejsce pracy: Łódź

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

Naszą misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

 1. Zmieniamy prawo.
 2. Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 3. Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 4. Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 5. Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 6. Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 7. Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Obowiązki na stanowisku specjalista/młodszy specjalista ds. dostępności:

 • Wspieranie instytucji publicznych i innych podmiotów, objętych działaniami FIRR, w zakresie poprawy ich dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej;
 • Audytowanie dostępności, przygotowywanie raportów i zaleceń;
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie konkretnych rozwiązań zwiększających dostępność;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z bieżącym prowadzeniem działań w obszarze dostępności.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość zagadnień i wymogów związanych z dostępnością architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową;
 • Znajomość zasad uniwersalnego projektowania;
 • Doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności;
 • Duży poziom samodzielności;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji;
 • Biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint);
 • Skrupulatność, dokładność;
 • Zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów;
 • Przynajmniej podstawowa znajomość regulacji prawnych dot. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Mile widziane:

 • Wykształcenie w zakresie architektury

Co oferujemy?

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych,
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego,
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Sposób aplikacji na stanowisko specjalista/młodszy specjalista ds. dostępności:

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 30 października 2021 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl z dopiskiem „Aplikacja: Specjalista ds. dostępności, Łódź”).

lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Specjalista ds. dostępności, Łódź”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, p. 104, budynek Cotton House, I piętro.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail ido@firr.org.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy

4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.

8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przebieg procesu rekrutacyjnego:

Rekrutacja na stanowisko specjalisty / młodszego specjalisty ds. dostępności będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Specjalista / młodszy specjalista ds. dostępności – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny. Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania rekrutacyjne:

1. Czym wg Ciebie jest dostępność dla osób z niepełnosprawnościami? Prosimy podkreślić wybraną odpowiedź:

 • właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami;
 • dostępność to ustawowy obowiązek udostępniania przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Kogo wg ciebie dotyka problem braku dostępności? Prosimy podkreślić wybraną odpowiedź:

 • osób niewidomych i głuchych;
 • niewidomych, głuchych i seniorów;
 • wszystkich obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizowanie lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność czy obniżony poziom sprawności ze względu na wiek czy chorobę.

3. Koncepcja projektowania uniwersalnego wg Ciebie to:

 • strategiczne podejście do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli;
 • przeprowadzenie koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby.

4. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pan/Pani na tym stanowisku? Prosimy o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

Jeśli jednak pragniesz łączyć cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą dołącz do nas!!!

Wróć do początku strony