Seminarium „Akademia dostępności – uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Infografika, na niej różne atrybuty studenckie, między innymi dyplom, czapka studencka

Wydarzenie w ramach projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00 DOS/19  ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Z wielką radością informujemy, że w dniach 13-15 marca 2023 r. w Wiśle odbędzie się seminarium „Akademia dostępności – uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt, realizowany jest przez partnerstwo:

 • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Fundacji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu „Twoje nowe możliwości”.

Ramowy program wydarzenia

Podczas trzech dni uczestnicy spotkania będą dyskutować nad poziomem dostępności uczelni w perspektywie zachodzących zmian:

 • prawnych,
 • technologicznych,
 • demograficznych,
 • świadomościowych.

Prelegenci, reprezentujący uczelnie wyższe, poruszą w swoich wystąpieniach, tak ważne i istotne tematy, jak:

 1. Zapewnianie dostępności w procedurach.
 2. Wsparcie edukacyjne: założenia, organizacja systemu oraz formy wsparcia studentów/ek z niepełnosprawnościami.
 3. Technologie wspierające w odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – zastosowanie, efektywność, rekomendacje rozwiązań.
 4. Zwiększenie dostępności architektonicznej i infrastruktury – realizacja warunku dostępności inwestycji, innowacyjne rozwiązania.
 5. Przygotowanie kadry uczelni – kompetencje i umiejętności, niezbędne do skutecznej organizacji i realizacji wsparcia.
 6. Sieci współpracy na rzecz wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.

Więcej szczegółów niebawem!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

od lewej: logo AGH, logo FIRR, logo twoje nowe możliwości, logo Fronii
Wróć do początku strony