Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o systemowe zmiany - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Uśmiechnięta dziewczynka na wózku na tle kolorowych, dorosłych postaci

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o systemowe zmiany w zakresie umieszczania dzieci z niepełnosprawnościami w rodzinie zastępczej, a nie w dps-ach. Sprawdź, co skłoniło Rzecznika do interwencji.

Zatrważające wyniki badań

Do zabrania głosu skłoniły Rzecznika Praw Obywatelskich zatrważające informacje statystyczne, uzyskane od urzędów wojewódzkich. Dotyczą one pobytu dzieci w placówkach i w pieczy zastępczej.

Uzyskane przez rzecznika dane wskazują, że niewiele dzieci opuszcza domy pomocy społecznej z powodu przeniesienia do rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. 

W efekcie gwarantowane prawem prawa dzieci z niepełnosprawnością nie są w pełni realizowane.

Wśród przyczyn, dla których dzieci z pieczy zastępczej trafiają do domów pomocy społecznej, najczęściej wymienia się brak:

  • możliwości otoczenia dzieci całodobową opieką,
  • właściwego sprzętu specjalistycznego,
  • wsparcia medycznego, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego,
  • warunków mieszkaniowych dostosowanych do potrzeb dzieci i opiekunów,
  • specjalistycznych zawodowych rodzin zastępczych przygotowanych do opieki na dziećmi obciążonymi złożonymi schorzeniami.

Dlaczego Domy Pomocy Społecznej to nie miejsca dla dzieci z niepełnoprawnościami?

Domy Pomocy Społecznej nie są w stanie zaspokoić potrzeb emocjonalnych i społecznych dzieci z niepełnoprawnościami, a zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa.

Środowisko tego typu placówek instytucjonalnych jest niestabilne, co wynika w dużej mierze z przepływu wychowawców i samych podopiecznych.

W efekcie pobyt dzieci w dps nie służy ich dobru, a także wpływa na spowolnienie rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Powoduje deficyty umiejętności społecznych, w tym funkcjonowania w rodzinie.

Jak zaradzić problemowi?

Sytuacja dzieci z niepełnosprawnością w domach pomocy społecznej wymaga pilnych działań. Należy skupić się przede wszystkim na:

  1. Inwestowaniu w rozwój form rodzinnych przeznaczonych  dla dzieci z niepełnosprawnością.
  2. Wprowadzeniu obowiązku poszukiwania dla dzieci z domów pomocy społecznej miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. Wzmocnieniu działań nadzorczych nad wykonywaniem zadań przez dpsy.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest również wypracowanie rozwiązań, które zapobiegną umieszczaniu dzieci w domach pomocy społecznej oraz pieczy instytucjonalnej i jednocześnie będą oznaczać przeniesienie dzieci obecnie przebywających w placówkach do rodzinnej pieczy zastępczej. 

Należy niezwłocznie stworzyć system, gwarantujący dzieciom realizację ich praw, niezależny od realizacji strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wróć do początku strony