Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o większe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy z różnymi niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie koła wózka inwalidzkiego i opartej na nim dłoni

Rzecznik Praw Obywatelskich Prof. Marcin Wiącek zwrócił się do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Poprosił o udzielenie szczególnego wsparcia niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy.

Rzecznik wyraził również poparcie dla wysiłków w uruchomieniu korytarza humanitarnego dla uchodźców z niepełnosprawnościami.

Niewystarczające wsparcie

Z kontroli prowadzonych na granicy polsko-ukraińskiej przez pracowników Biura RPO wynika, że wsparcie dla uchodźców z niepełnosprawnościami jest niewystarczające.

Problemem jest niedostępność kluczowych informacji na temat bezpieczeństwa i ewakuacji oraz brak :

  • dostępności na przejściach granicznych i punktach recepcyjnych,
  • asysty osobom niepełnosprawnym w oczekiwaniu na odprawę przy granicy, w momencie jej przekraczania oraz potem,
  • infolinii w języku ukraińskim dla samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Konieczne jest też zapewnienie, by potrzebne osobom przybywającym do Polski informacje były w formie dostępnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. z niepełnosprawnością słuchu.

Apel RPO

W obliczu problemów, z jakimi borykają się ukraińscy uchodźcy z niepełnosprawnościami Rzecznik PRaw Obywatelskich prosi minister Marlenę Maląg o uwzględnienie rekomendacji oraz poinformowanie o podejmowanych inicjatywach na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami opuszczających Ukrainę.

Zapytał również, czy rozważane jest objęcie przybyłych państwowymi programami dla osób z niepełnosprawnościami,  np. asystenta osobistego.  

Niezbędne większe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy z różnymi niepełnosprawnościami apel RPO

Wróć do początku strony