Ruszyły programy mieszkaniowe PFRON z pakietu „Samodzielność-Aktywność -Mobilność” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika: czerwony, drewniany domek, naprzeciwko niego duży klucz

Miło nam poinformować, że PFRON rozpoczął realizację programów mieszkaniowych z pakietu „Samodzielność-Aktywność -Mobilność”, skierowanych do osób niepełnosprawnościami.

Są to programy:

  • „Dostępne mieszkanie”
  • „Mieszkanie dla Absolwenta”

Sprawdź, co warto o nich wiedzieć.

Program Mieszkanie dla Absolwenta

W ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” można skorzystać z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia przez okres do 36 miesięcy.

Wysokość dofinasowania zależy od lokalizacji wynajmowanego mieszkania.  

Przykładowo, wynajmując mieszkanie w Łodzi można otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania w IV kwartale 2022 roku w wysokości 1 436 zł.

W przypadku osoby poruszającej na wózku dofinansowanie wynosi 1 949 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta?

Maksymalne kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania

Program Dostępne mieszkanie

W ramach programu „Dostępne mieszkanie” można skorzystać z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych. Powinno ono znajdować się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie. Ponadto stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Przykładowo, w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania
w IV kwartale 2022 roku wyniesie 76 943 zł.

Jak uzyskać dopłatę w ramach programu Dostępne mieszkanie?

Maksymalne kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania

Co zrobić aby otrzymać dofinasowanie?

Aby otrzymać dofinasowanie w jednym z programów z pakietu „Samodzielność-Aktywność -Mobilność” należy złożyć Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW).

Realizatorem Programów „Mieszkanie dla Absolwenta” i „Dostępne Mieszkanie” jest samorząd powiatowy, w którym obecnie mieszka osoba z niepełnosprawnością.

Wróć do początku strony