Rozszerzenie refundacji nowoczesnych systemów monitorowania glikemii o osoby z niepełnosprawnością wzroku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Przyrząd do mierzenia poziomu cukru we krwi

Dotychczas refundacja nowoczesnych systemów monitorowania glikemii metodą skanowania obowiązywała dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu pierwszego od 4 do 18 roku życia.

8 lipca pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zgodnie z nim o refundację systemu stałego monitorowania glikemii FreeStyle Libre będą mogli ubiegać się również pacjenci z niepełnosprawnościami, w tym pacjenci niewidomi i zagrożeni utratą wzroku z powodu cukrzycy.

Czym jest FreeStyle Libre?

FreeStyle Libre to system stałego monitorowania glikemii, głosowo informujący o poziomie cukru. Daje on możliwość ciągłej kontroli stanu zdrowia, co w znacznym stopniu zapobiegania chorobowym powikłaniom. 

Co więcej, zastosowanie systemów monitorowania glikemii pomaga:

 • poprawić efektywność leczenia,
 • znacząco podnieść jakość życia chorych,
 • przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju powikłań cukrzycy,
 • zrozumieć chorobę i jej wpływ na organizm,
 • zachować świadomość ryzyka niedocukrzeń,
 • zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i prywatności,
 • w codziennym funkcjonowaniu diabetyków.

Nowoczesne systemy do monitorowania dają możliwość optymalnego kontrolowania glikemii oraz podnoszą świadomość chorego na temat wpływu diety i aktywności fizycznej na poziom cukru we krwi. Sprawiają również, że chory staje się bardziej odpowiedzialny za wynik leczenia i stan swojego zdrowia. Ponadto monitorowanie wyników wartości glikemii pozwala pozostawać dłużej w normoglikemii.

Dlaczego system FreeStyle Libre jest tak ważny dla osób z niepełnosprawnością wzroku?

Warto zdać sobie sprawę, dlaczego refundacja systemu monitorowania glikemii jest tak ważna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Otóż osoby chorujące na cukrzycę, w wyniku nakłuwania opuszków palców podczas tradycyjnego pomiaru poziomu glukozy przy pomocy glukometru, upośledzały zmysłu dotyku. W efekcie możliwości czytania Braille’a stawały się ograniczone, podobnie jak codzienne funkcjonowanie.

Ponadto cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która, niekontrolowana, prowadzi do szeregu powikłań, w tym utraty wzroku, co jest szczególnie groźne dla osób niedowidzących. Dlatego refundacja nowoczesnych systemów do monitorowania glikemii osobom niewidomym i niedowidzącym jest bardzo ważna.

Szerokie zastosowanie systemów monitorowania glikemii:

 • pomoże w zmniejszeniu liczby powikłań cukrzycy,
 • podniesie jakość i długość życia chorych,
 • poprawi efektywność leczenia,
 • zmniejszy skutki ekonomiczne tej choroby.
Wróć do początku strony