Rozeznanie rynku – specjalista/-ka z zakresu zapewnienia dostępności cyfrowej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

stół w trakcie szkolenia, na nim laptop, papiery, napoje, ręka, trzymająca długopis

Zapraszamy do składania ofert na usługę Specjalisty/-ki z zakresu zapewnienia dostępności cyfrowej w projekcie “Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, nr i nazwa Działania: 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, w którym Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego pełni rolę Partnera.

Zakres zamówienia – poniżej 50 tys. PLN netto.

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej dokumentów powstałych w projekcie (m.in. analizy, raporty, projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, OSR, raport z konsultacji społecznych) w łącznym wymiarze 310 godzin w ramach Zadania 2, 3 i 4 projektu w planowanym okresie od 3 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Usługa świadczona będzie zdalnie.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

  1. Weryfikacja i zapewnienie dostępności cyfrowej raportów i publikacji projektowych oraz innych dokumentów powstałych w ramach projektu.
  2. Korekta dokumentów projektowych.
  3. Analiza dostępności materiałów promocyjno-upowszechniających w ramach projektu.
  4. Ścisła współpraca z zespołem projektowym w obszarze wdrażania zasad dostępności cyfrowej.

WYMAGANIA

  • znajomość zasad tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo;
  • doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i dostosowywania dokumentów cyfrowych zgodnych z zasadami dostępności;
  • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, dokładność;
  • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

ZAKRES INFORMACJI

W ramach wyceny prosimy o podanie (przesłanie mailem na adres: joanna.bryk@firr.org.pl stawki brutto za 1 godzinę zegarową usługi.

Wróć do początku strony