Rozeznanie rynku-specjalista ds. organizacji konsultacji i przepływu informacji - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Biurko, na biurku rozłożone papiery i zeszyty oraz napoje. Trwa zebranie

Zapraszamy do składania ofert na usługę SPECJALISTY/-KI DS. ORGANIZACJI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ PRZEPŁYWU INFORMACJI w projekcie “Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, nr i nazwa Działania: 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, w którym Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego pełni rolę Partnera.

Zakres zamówienia – poniżej 50 tys. PLN netto.

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji SPECJALISTY/-KI DS. ORGANIZACJI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ PRZEPŁYWU INFORMACJI w łącznym wymiarze 305 godzin w ramach Zadania 2, 3 i 4 projektu w planowanym okresie od 1 kwietnia do 31 października 2022 r.

Usługa świadczona będzie na terenie całej Polski – spotkania związane z konsultacjami społecznymi: 2 spotkania ogólnopolskie na ok. 300 osób, 16 spotkań regionalnych na ok. 50 osób.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Do wykonawcy należeć będzie:

  1. Organizacja konsultacji społecznych i przepływu informacji w projekcie.
  2. Udział w konsultacjach społecznych powstałego projektu ustawy.
  3. Przygotowanie raportów cząstkowych ze spotkań konsulatcyjnych.
  4. Udział w upowszechnianiu informacji nt. nowych rozwiązań legislacyjnych.
  5. Udział w pracach zespołów specjalistów i ekspertów uczestniczących w konsultacjach społecznych.

WYMAGANIA

Wymagane jest:

  • wykształcenie wyższe, mile widziane w zakresie nauk prawnych, humanistycznych, ekonomicznych lub społecznych;
  • znajomość współczesnej problematyki polityki społecznej, w szczególności w zakresie działalności na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
  • doświadczenie zawodowe w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, dokładność;
  • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

ZAKRES INFORMACJI

W ramach wyceny prosimy o podanie (przesłanie mailem na adres: joanna.bryk@firr.org.pl) stawki brutto za 1 godzinę zegarową usługi oraz załączenie CV potwierdzającego doświadczenie i umiejętności.

Wróć do początku strony