Rozeznanie rynku – montaż przenośnej pętli indukcyjnej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

iurko, na biurku rozłożone papiery i zeszyty oraz napoje. Trwa zebranie

Zapraszamy do składania ofert na usługę instalacji przenośnej pętli indukcyjnej na czas szkolenia realizowanego w ramach projektu „Mocna NGO”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Nazwa Działania: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Szkolenie odbędzie się w Szczecinie w dwóch terminach: 

  • 05-07.07.2022 r.,
  • 19-21.07.2022 r. 

W szkoleniu udział weźmie około 18 osób (w tym 2 trenerów).

Jeden z uczestników potrzebuje wsparcia w postaci pętli indukcyjnej. Dokładne miejsce odbywania się szkolenia podamy po wyłonieniu wykonawcy w trybie zapytania ofertowego.

Będzie to hotel na terenie Szczecina (do 30 minut od dworca Szczecin Główny).

Cena musi być określona w złotych polskich (PLN) brutto.

Rozeznanie cenowe ma formę orientacyjną, a otrzymanie oferty nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do podpisania umowy.

Oferty prosimy składać do 23.06.2022 r. do końca dnia na adres: joanna.mazurkiewicz@firr.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:

Joanna Mazurkiewicz

tel. 609 922 302

joanna.mazurkiewicz@firr.org.pl

Wróć do początku strony